Říjen 2007

obrázky z písmen 4

26. října 2007 v 14:27 | káťa |  obrázky všeho druhu
Mimčo
    ,x?n=4??$$n
-Lb$;zPs$Lb;d)%.
;d$$$$$$$$$$$$b$;-
$$$$$$$$$$$$$$$$$;-
?$$$$$$$$$$$$$$$$".
.d$$$$$$$$$$$$$$$$.
`$$c,,$$$bc,,d$$>"
?$$$$$eed$$$$$F
"?$$$L,J$$$F)ee,
"""";zd$$$$$$$ec,
.dF$$$$$$$$$$$$$$$eeu,,.;;!!!!!!!!!i;
<Fd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P,!!!!!!!!!!!!!!i
'$$$$$$$'<$$$$$$$$$$":!!!'!!!''(!!!!!!!>
$$$$$$'d$$$$$$$$$P.<!'./` -'`((((!!!!!!
$$$?$'$$$$$$$$$$$ !' `,cucucuc, `'!!!!'
$$Jz".,"?$$$$$$$F u$$$$$$$$$$$r `!'
d$$$$ d$$$ """"" d$$$$$$$$$$$$" ueP
-$$$$"ci"$" $$$$$$$$$$$P".,d$$ __ e$ec.
e=7?Rbi3P ??$$P d$$$$$$$$P" <PF??? ..,,ccd$$$$c,`""??$$eec,_
-?F"""" ?$$$$$$$$$b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r."""""""
`""""""""""""""""""""``` """``
Zlomené srdce
                             .           
:'..
.' ':.
& ",
,..,.., ,T :
.d;@::::::::@::m. : ;
d@:::::::"'":::T:::@d, ,T &'
,@@:::::::::;:::::,,,T":@&. . T ;'
d@::::::::::::::::::::::,"T@: @:. :m;;:@@@@:;dm,
&::::::::::::::::::::::::::; :; : ''. .d:::::TTTTTT:::::@:..
::::::::::::::::::::::::::::::;:; : ':. .d@:""'.,,,,,... '"T::::d.
@::::::::::::::::::::::::::::::;P : &@::,;:::::::::::::,. "::::,
;:::::::::::::::::::::::::::::::::: : .&:T::::::::::::::::::::, :::;
;:::::::::::::::::::::::::::::::::& : @T,:::::::::::::::::::::::. "::;
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :T::::::::::::::::::::::::::, ":@,
'@::::::::::::::::::::::::::::::::::: @::::::::::::::::::::::::::::. T:&
T:::::::::::::::::::::::::@"&&:T;"': @::::::::::::::::::::::::::::: ::@
@::::::::::::::::::::::::@ "Tm. : ;:::::::::::::::::::::::::::::. :@
"::::::::::::::::::::::::: '"" @:::::::::::::::::::::::::::::.:;
'::::::::::::::::::::::@: .d:::::::::::::::::::::::::::: :&'
":::::::::::::::::::::@ ,, .d;:::::::::::::::::::::::::::::T &
T:::::::::::::::::::@ ' :::::::::::::::::::::::::::::::::::':'
":::::::::::::::::@. ,&:::::::::::::::::::::::::::::::::::'
"&&::::::::::::&:: T@:::::::::::::::::::::::::::::::::"
":::::::&::;"' : ::::::::::::::::::::::::::::::"."
':::Td" ' , : &::::::::::::::::::::::::::"."
""&" "'d ".@:::::::::::::::::::::::::;"'
;" .m;::::::::::::::::::::::::::"
;' ,":,,,;@:::::::::::::::::::::::::::"
;' .:'.,:@::::::::::::::::::::::::::::"
; ;' "::::::::::::::::::::::::::::"
:' m" "::::::::::::::::::::::::"
.& .T' "::::::::::::::::::::"
.@ ;' T&::::::::::::::&T
.;," 'T::::::::::::T
.:: ":::::::::&T
.@' 'T:::::::'
P::::P
P&&@
T@
Božský Elvis
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M*f*VVMM*f**MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@A***fff~~~` .v'e-'-]'/~*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@A*f~` =_ . -.!/i/v, '- 'MbZ@@@@@@@A@@@@@@
@@@@@@@@@f` ' *Gv ie '. ' -', !bYA@@@@fg@@@@@@@
@@@@@@@M! - '!'., cV'- '(Wd@@fd@@@@@@@@
@@@@@f . - ' /- - !@WV. 'M@@@@@@@
@@@@P Z| ,ic , `-` !8A| -, V@@@@@@
@@@@[ ) -NM( - vt5c` ~@@@@@
@@@@! -'.[t` !@@@@
@@@f ./M! -Y@@@
@@@ 's-'/ @@@
@@@ - ,-' M@@
@@K ! .i| - !@@
@@[ ,c+/v`' M@
@@[ -`// / M
@@W c. - ' ]
@@@. ' --ii. is
@@@[. =/ M
@@@[ ./c !
@@@i,-. ,,__v._, !-, W
@@@W` -, .iW@@W@@@@Dbz. '-. @
@@@W iGGbsci_,,,e@W@@@@@@@@@@@@MG). @
@@@@ ))NN@85@WK@@@@@@@@@@@@@@@@@AW4DZKc_ M
@@@@ -)X5KW@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W5DAK5(+v ]
@@@W ///WM8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88K@4)K)-. . ]
@@@@[ (b55@@@@@@@M@@@@@@@@@@@@@@@@MWW@Z/K4(-.` - ]
@@@@bi8KM8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WK@ZK48G-.` d
@@@@A,WW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@KAKNtNY/. . i@
@@@@@i@W@@@@@@@@@@@K@@@@@@@@@@@@@@@W@8M88Y(N))|. g@@
@@@@@@z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ZW)NGY/K5(cL ,i @@@
@@@@@@@MZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b@4])))Z////iP. -_ dA @@@
@@@@@@D@AAKMMMM@@@@AAAMMMMM*A@MMA*5`N)))))))))))c .4G@@@@
@@@@@P'tV!/(!/]!//N5Y!' `'' ` ' ''//(((((4]i @@K@@@@
@@@@@[ `|7(tt+v `).)))btt! /g!@4A@@@@
@@@@@W. /cttt-- , -|/22([N))) ,@b@P]@@@@
@@@@@@W 'cY/K[[/.. ,. -./c((cNNYZ4]- W@D@[]@@@@
@@@@@@@ '! ,_7 ]GKD[[/iKc '** _ - ,2KWKWPKNNZ///. W*AA@!@@@@@
@@@@@@@z. ,'!! WW@@KbN)8)`!-.).Pv,,4W@@WKKKbtN/. dA(Zi@@@@@
@@@@@@@bs ,!ic`dW@@@WN8ZiKNGi!c/vsW@@@@W@NN//]!/-. cA)D|]@@@@@
@@@@@@@bN)i/sY! @@@@@M)K@M48KK@W@W@@@@@W@@DDG]]-|)` ,P/WP d@@@@@
@@@@@@@Z@8G8KKttK@@@@@@W48K@@@W@8@@@@@@@@@AZK/c!(c'. K@Y` Y@@@@@
@@@@@@@7@GM4N8)G8@@@@@A@8W8@@@@@@W@@@@@@@MZZ////i) ((V- '7@@@
@@@@@@@[Y5KKMZZd@@@@@@@@@84@@@@@@@@@@@@@W8//[Z/-)' . _` 8-M@@@
@@@@@@@[]8M@WK/(@@@@@@@YY4M4@@@@@@@@@@A@/K4]((]!// ]ZKY/i- ,@ s'@@
@@@@@@@@ DK@84!W@@@@@@Kbb5M8@@@@@@@@@AZK(Ptttvv-, ,-Y4]]//- iA tZ@
@@@@@@@@-)+)G@@@@@@@W@@@b~c(4M@@@@@@ZA/Db5 !-|--,Y(Miv ]iKz))M
@@@@@@@@['(!/]@@@@@@@@@@@t!cZA@KKZNK5NZ2((c-!-`/-,K[[/c'. g@@YK/(
@@@@@@@@@ '- V@@@@@AM**f/,Di)YY444(D)[btt vT!-!---,NG/c`,WKW5K@D
@@@@@@@@@i !/i `V~`',- ,v8@M.YWY4)PKN!//c/. -v `d))|-i@@!Vie@@A
@@@@@@@@@b -i]4i- ,-./bM@4@KcNY))Z///K'/c/-vc`-.' Pb!'g@@@@Zm!M@W
@@@@@@@@@@ 'iDGK)8@),M(4d8W@KMd])PKK(4/i!i!(!! - 4)/v`W@@@@@/+.'M@
@@@@@@@@@@['K/Y//V@ZKMM@GMW4W85KKM/////cc/.|-- ,Wc`W@@@W@@b_'c!@
@@@@@@@@@@@ [P' ` V c`''VY5+WM4/D8]((!_/-tc-' ,4(7-W~@@fY@K8WZ 8@
@@@@@@@@@@@|'/- . ` `''A88Z/K(c!i//('-'- KN,@@5MM W@K*@@-d!
@@@@@@@@@@@W '/'/ZKW@(WKW8)s/i!K/K((/c!!!-' ,](/dWA/,))'@Pz@@m@
@@@@@@@@@@@@i - '!-5NY8MT!i!Kttt5(//-|-, ' ./Z/m5 -'-`5bY@@@Pd!
@@@@@@@@@@@@W ` '''-'' ,-)G)`t'--,- - -//i'-`- //g@@MW@@v.
@@@@@@@@@@@@@b --2]i!(!/-- -- -|`Y ` / 'dvWZ4KYA*@W|
@@@@@@@@@@@@@@.,t//GVK@GGGG)G)))v//-' !! .)Z- - !eK*/ZNG+/Wf ,
@@@@@@@@@@@@@@W KAbN84@W@WD84)K(c---' ,!- sK5f sZ] (ZXz5 ,ct
@@@@@@@@@@@@@@@b]ZKNbM@@@X55)K4'i! --,(]. ]8c,N5KP7/v)/c
@@@@@@@@@@@@@@@@i'(/(4/DDW)D4]!' ,``eWGt!- !5)v/(W@@N!-eGG/
@@@@@@@@@@@@@@@@s ``tt/i7c`` .,,M4/. -)D` m@@@*MstW@@A*
@@@@@@@@@@@@@@@@@@W_ - vG[N8@' -/c Z@@@b'!/V!'|z
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bv. /X4,8@P/ ,WWGW*7!itbK+vP/
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@t([ i)` AMP/ W*7/-'K4@ZN/i
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bT4@[ !/eW-Y- ib~@)!]KfLWA8W'-Z
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M!/dWsz ]Lg ~-- ,-X@s8@[Vd@8//[t!-
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kg@@@P, ]WA,@Ps /@@M@WW[` WP*[7c-)/'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b@@@@@@i NM@g!@f,WWi eZGg~@*` |`(!-'!/!/.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8M@@M@@D . ]Z@.,i8Af,W- ]44* ` ` `!'(-e!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WA@A ,.-K Y~ ]4~ Wf- v!`` ' ,--c! +
@@@@@@@@@@@@@@@@@A]@@`@WGA ]bv` ,c` / i/ , ``.!2c,
@@@@@@@@@@@@@@@@@`WA8WA@@@ '@!_ -Y '- _- ,,-''.-]d]5
@@@@@@@@@@@@@@@@[d@@@-P4@P ]@A ,Y ' _zYZ!W_W| Vc![Di/.!///
@@@@@@@@@@@@@@@@c@@d@[s@@ f. '/ ,_N@K@bW@WPb,@WA(MK4g/ZW/
@@@@@@@@@@@@@@@f]@,@@@W@@| /* v ' ivW@@N@@@@~d@M8DN88@8WL
@@@@@@@@@@@@@@@-d@@K@5@@@i W! ' K4WK@Pi@@@W/W@)GNGK@8W/N8@

obrázky z písmen 3

26. října 2007 v 14:26 | káťa |  obrázky všeho druhu
Mickey Mouse
       .::::::.                .:::::::.. 
.::::::::::::::. :::::::::::::::.
::::::::::::::::::: .:::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::. .:::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::: ...:;;::::::;;:.. `::::::::::::::::::::::
`:::::::::::::::::::::d$$$$$$$b::d$$$$$$$h:::::::::::::::::::::'
`::::::::::::::::::d$$$P"$$$$$bd$$$$$"?$$$h::::::::::::::::::'
`'::::::::::::::d$$$'d$$$$$$$$$$$$$$b`$$$h::::::::::::::'`
```''```.::d$$$'d$$$$$$$$$$$$$$$$b`$$$h::.```''```
.:::$$$$$$$P""?$$$$$$P""?$$$$$$$:::.
::::$$$$$$'d$$b`$$$$'d$$h`$$$$$$::::
:::::$$$$$$ $$$$ $$$'d$$$$ $$$$$$:::::
:::::?$$$$$ $$$$ $$$ $$$$$ $$$$$$:::::
::::::$$$$$ $ ." $$$ " 9'd$$$$$F:::::
:::;;;3$$$$h` TTT" ')$$$$$$::::::
:d$$$$$$$$$$keF"` .. ``?cB$$$$$$$$$$$k
<$$$cc $$$$$$$E "**" 9$$$$$$$ zc$$$>
<$$$$$c"$$$$$$$b. .e$$$$$$P.d$$$$$>
`?$$$$b."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P d$$$$$F`
`?$$$$bu`?$$$$$$$$$$$$$F".d$$$$$F`
`"?$$$c ``"""`` z$$$$"`
`?$b. z$P"`
`"$bc. ,e$F`
`"*****""
Zvonečky
                          zr
Yt$$$.
.,e$$$$$F'
4e r $$$$$$$.
d$$br _z$$$$$$$F`
?$$b._ ^?$$$$$$$
4$$$" -eec. ""JP" ..eee$%..
-**N #c -^***.eE ^z$P$$$$$$$$$r-
.ze$$$$$eu?$eu '$$$$b $=^*$$ .$$$$$$$$$$"
--."?$$$$$$$$$c"$$c .""" e$K =""*?$$$P""""
ueee. `:` $E !!h ?$$$$$$$$b R$N'~!! *$$F J"""C. `
J `"$$eu`!h !!!`4!!<?$$$$$$$P ?".eee-z.ee" ~$$e.br
'j$$Ne`?$$c`4!~`-e-:!:`$$$$$$$ $$**"z $^R$P 3 "$$$bJ
4$$$F".`?$$c`!! ).!!!`?$$$$F.$$$# $u$% ee*"^ :4`"$"?$q
""`,!!!:`$$N.4!!~~.~~4 ?$$F'$$F.@.* -L.e@$$$$ec. "
"Rr`!!!!h ?$$c`h: `# !! $F,r4$L*** e$$$$$$$$$$$$hc
#e'4!!!!L`$$b'!.:!h`~~ .$F'" d$$$$$$$$$$$$$$$$$h,
^$.`!!!!h $$b`!. - $P /' .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c
"$c`!!!h`$$.4~ $$$r' <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"""
^te.`~ $$b `Fue- `$$$$$$$$$$$$$$P".: !! "<
^"=4$P" .,,,. -^. ?$$$$$$$$$$"?:. !! :!> !~ ,,ec..
..z$$$$$$$$$h, `$$$$$$P"..`!f :!f ~)Lze$$$P""""?i
ud$$$$$$$$$$$$$$h `?$$F <!!'<!>:~)ue$$P*"..:!!!!! J
.K$$$$$$$$$$$$$$$$$, P.>e'!f !~ ed$$P".:!!!!!!!!`.d"
z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4> !!~e$$$P`:!!!!!!!!!!'.eP'
-*". . "??$$$$$$$$$$$$ ~ `z$$$F".`!!!!!!!!!!',dP"
." ):!!h i`!- ("?$$$$$$f ,$$P":! ). `'!!!!`,d$F'
.ueeeu.J`-^.!h <- ~`.. ??$$' ,$$ :!!`e$$$$e `,e$F'
e$$$$$$$$$$$$$eeiC ")?:-<:%':^? ?$f !!! ?$$$$",F"
P"....```""?$$$$$$$$$euL^.!..` . "Tu._.,``""
$ !!!!!!!!!!::.""??$$$$$$eJ~^=. ````
?$.`!!!!!!!!!!!!!!:."??$$$$$c'.
"?b.`!!!!!!!!!!!!!!!!>."?$$$$c
^?$c`'!!!!!!!!!!!',eeb, "$$$k
"?$e.`'!!!!!!! $$$$$ ;.?$$
"?$ee,``''!."?$P`i!! 3P
""??$bec,,.,ceeeP"
`""""""
Santa Claus
                           $f dF  ,
.,,,... :$L ;$ ,dP
,!!!!!!!',cd$$$$$c, q 4$f,$$,z$"
,!!!!!!!',c$$$$$$$$$$$$c `$o`$$kuC3$$ .zf
,!!!!!!!',c$$$$$$???"""??$c R$beeF?$$$$$"
;!!!!!!! c$$$$$$",eed$$F"?t' "$$$$bd$$$"
;!!!!!!!.d$$$$$F j"j$3$bf""?b?c, '$$$$$$P"
!!!!!!: $$$$$$P J,f d$$bccbdc`$c .$k<?????>'$b
!!!!!!!> $$$$F".$$".,J$??P}"""' ?$$c. d$$$$$dd$$$$$>
`!!!!! ?L e$$ $$$$$P'zee^"$$$$boc"$$, R$$$$$$$$$$$$
'!!! z$$$$$c,"$P'J$$F'zdbeereee$$$$$eu "??$$$$PF"
Mn !! d$$$$$$$$ee z$P",d$$$$$$c?$$$$$$$$C '!!!::::!!!>
MMM ,cec, '^$$$$$$$$$c,",e$$C?$$$$$$bc?$$$$$$$k !!!!!!!!!!!!
MMM'.$$$$$$$, ?$$$$$$$$P$$$$$$$bc?T$$$$$$d$$$$$$$ . -.`!!!!!!!
nMM d$$$$$$$F $$P???",e4$$$$$$$$bcc?$$$$$$$$$$$$ /~:.!!!!!!!!!
n. "$$$$$$$' ::,"??e,.-.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F.C"m.`!!!!!!!'
M":!:`""""" :!!!!!!i:."?o. "? ?$$$??$$$"$$F"$P<$$$b/4.`4!!!
: 4!!!!h <!!!!!!!!!!: .CL.F'.zeElu. : ?eb o$$$$$$o(#c'`
'`~!!~.ud !!````'!''``zd$$$$$`d$$$CuuJ" !: 4$$$$$$$$$$c"$c
." !~`z$$$":!!!~`..:i! d$$$$$$$`$$$$FCCJ" !!!: ?$$$$$$$$$b $L
$$"z$$$$$":!!! :!!!!!'4$$$$$$$$`$$$$$" "" !!!!!:`$$$$$$$$$$ "
?o$$$$$$F !!!!!!!!!!! 4$$$$$$$$;?$P": JL .~!!!!i $$$$P?"l.u-
$$$$$$$$F!!!!!!!!!!!!:'R$$$$$$$E.:! $.$$c3$%:`!!! .l==7Cuec^ <
$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!i ?$$$$P"<!!! ?$`$$$$N. Rk`$$$$$$r
$$$$$$$$L`!!!!!!!!!!!!!!! .:::!!!''` $$$$$$ $c"??"7u+? !
$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!'` :!!''` '"" .'?b"l.4d$ !!!:
$$$$$$$$$b `!!!'''`.. '''` ...:::!!!!!! $$$.?$b'!!!>
$$$$$$$$$$$beee@$$$$$$$$ ..:::!!!!!!!!!!!!!!!! 3$$b ?$c`!!!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$f .::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! d$$$$`$$b !!!
$$$$$$$$$$$"3$$$$$$$$$":!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$,$$$k !!!
$$$$$$$$$P,d$$$$$$$$F !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3$$$$$ $$$i`!!! 3>
$$$$$$F$Fz$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! d$$$$$h`$$$,!!! $&
$$$$$FJFx$$$$$$$$$$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'4$$$$$$$ 9$$$.'.$$$L
$$$$$ F.$$$$$$$$F.r !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$$$$$$F ?$$$e$$$$F
$$$$F .$$$$$$$$"d$$bu,,.```''!!!!!!!!!!!!!!!!'''''`,d$$$$$$$F.! ?$$$$$$F
$$$$F d$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$bc,,,,,,,,,,,,,,,,ccd$$$$$$$$$$$$ !!f ?$$$$"
"$$$e$$$$$$$$&'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!> $P"
`"?$$$$$$$$$e`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!'
`?$$$$$$$$$$e `""**???$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$????""..:!!'
"?$$$$$$$$k`!!!!!!;;;;;;::,,,...... ,,,,,;;!!!!!!!!!!
""???"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!.> `!!!!!!!!!'''!!!!'
:i !!!!!!!!!!!!!!!!> .``''`.,uu,,.```.
!!!!!!!!!!!!!!!!!~` d$$$$$$$$$$$$$$$$$>
c.`~~~~~!!!!!:.. $$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$eeeeeeeuuuee$ $$$$$$$$$$$$$$$$$"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ """"...........
?$$$$$$$$$$$$$$$P" '!!!!!!!!!!!!!!
.."""""""""".: !!!!!!!!!!!!!
:!!!!!!!!!!!!!! `!!!!!!!!!!!'
i!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!'::
:!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!:!!:.
!!!!!!!!!!'!!! . `!!!!!!!!!!!!`...
`!!!!!!!! -'`` !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;:
!!!!!!!!!i!!!: `'''''```'''''''''''''
!!!!!!!!!!!!!!!.
```'!!!!!!!'``::..
`!!!!!!!!!!!'
`````

obrázky z písmen 2

26. října 2007 v 14:25 | káťa |  obrázky všeho druhu
Mona Lisa od Da Vinciho
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>''''''<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''` ``'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''` ..... `'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'` . :::::' `'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' . ' .::::' `!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!' : ````` `!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!! .,cchcccccc,,. `!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!! .-"?$$$$$$$$$$$$$$c, `!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!! ,ccc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, `!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!! z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;. `!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:. `!!!!!!!!
!!!!!!!!!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h;:. !!!!!!!!
!!!!!!!!!!' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h;. !!!!!!!
!!!!!!!!!' <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!!!!!!
!!!!!!!!' `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F `!!!!!!
!!!!!!!! c$$$$???$$$$$$$P"" """??????" !!!!!!
!!!!!!! `"" .,.. "$$$$F .,zcr !!!!!!
!!!!!!! . dL .?$$$ .,cc, .,z$h. !!!!!!
!!!!!!!! <. $$c= <$d$$$ <$$$$=-=+"$$$$$$$ !!!!!!
!!!!!!! d$$$hcccd$$$$$ d$$$hcccd$$$$$$$F `!!!!!
!!!!!! ,$$$$$$$$$$$$$$h d$$$$$$$$$$$$$$$$ `!!!!!
!!!!! `$$$$$$$$$$$$$$$<$$$$$$$$$$$$$$$$' !!!!!
!!!!! `$$$$$$$$$$$$$$$$"$$$$$$$$$$$$$P> !!!!!
!!!!! ?$$$$$$$$$$$$??$c`$$$$$$$$$$$?>' `!!!!
!!!!! `?$$$$$$I7?"" ,$$$$$$$$$?>>' !!!!
!!!!!. <<?$$$$$$c. ,d$$?$$$$$F>>'' `!!!
!!!!!! <i?$P"??$$r--"?"" ,$$$$h;>'' `!!!
!!!!!! $$$hccccccccc= cc$$$$$$$>>' !!!
!!!!! `?$$$$$$F"""" `"$$$$$>>>'' `!!
!!!!! "?$$$$$cccccc$$$$??>>>>' !!
!!!!> "$$$$$$$$$$$$$F>>>>'' `!
!!!!! "$$$$$$$$???>''' !
!!!!!> `""""" `
!!!!!!; . `
!!!!!!! ?h.
!!!!!!!! $$c,
!!!!!!!!> ?$$$h. .,c
!!!!!!!!! $$$$$$$$$hc,.,,cc$$$$$
!!!!!!!!! .,zcc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
!!!!!!!!! .z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
!!!!!!!!! ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ .
!!!!!!!!! ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !!
!!!!!!!!! ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,!'
!!!!!!!!> c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. !'
!!!!!!'' ,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$> '
!!!'' z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>
!' ,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$> ..
z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' ;!!!!''`
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ,;;!'`' .''
<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$> ,;'`' ,;
`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F -' ,;!!'
"?$$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F .<!!!''' <!
!> ""??$$$?C3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"" ;!''' !!!
;!!!!;, `"''""????$$$$$$$$$$$$$$$$"" ,;-'' ',!
;!!!!<!!!; . `""""""""""" `' ' '
!!!! ;!!! ;!!!!>;,;, .. ' . ' '
!!' ,;!!! ;'`!!!!!!!!;!!!!!; . >' .'' ;
!!' ;!!'!';! !! !!!!!!!!!!!!! ' -'
<!! !! `!;! `!' !!!!!!!!!!<! .
`! ;! ;!!! <' <!!!! `!!! < /
`; !> <!! ;' !!!!' !!';! ;'
! ! !!! ! `!!! ;!! ! ' '
; `! `!! ,' !' ;!'
' /`! ! < !! < '
/ ;! >;! ;>
!' ; !! '
' ;! > ! '
'
Kačer Donald
                      .;;;..
;<!!!!!!!!;
.;!!!!!!!!!!!!>
.<!!!!!!!!!!!!!!!
;!!!!!!!!!!!!!!!!'
;!!!!!!!!!!!!!!!!!'
;!!!!!!!!!!!!!!!''
,!!!!!!!!!!!!!'` .::
,;!',;!!!!!!!!!!!'` .::::'' .,,,,.
!!!!!!!!!!!!!!!'`.::::' .,ndMMMMMMMb,
!!!!!!!!!!!!!' .::'' .,nMMP""',nn,`"MMbmnmn,.
`!!!!!!!!!!` :'' ,unMMMM" xdMMMMMMMx`MMn `"?T.
_/ `'!!!!''` ',udMMMMMM" nMMMMM??MMMM )MMMbbnn$
,.... ......--~ , ,nMMMMMMMMMMnMMP".,ccc, "M MMMMP" ,d
`--......-- _.' " MMP??4MMMMMP ,c$$$$$$$ ).MMMMnmMMM
_.-' _..-~ =".,nmnMMMM .d$$$$$$$$$L MMMMMMMMMP
.--~_.--~ '.`"4MMMM $$$$$$$$$$$',MMMMMPPMM
`~~~~ ,$$$h.`MM `?$$$$$$$$P dMMMP , P
<$""?$ `" $$$$$$$$',MMMP c$
`$c c$h $$$$$$$',MMMM $$
$$ $$$ $$$$$$',MMMMM `?
`$.`$$$c. z$???" "',,`"
3h $$$$$cccccccccc$$$$$$$$$$$=r
`$c`$$$$$$$$$$$$$$$??$$$$F"$$ "
,mr`$c`$$$$$$$$$$$$$$c 3$$$$c$$
,mMMMM."$.`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h,
;. . .uMMMMMMMM "$c,`"$$$$$$$$$$$$$$$$C,,,,cccccc,,..
!!;,;!!!!> .,, ... ,nMMMMMMMMMMM.`?$c `"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h.
!!!!!!!!! uMM" <!!',dMMMMMMMMMMPP" ?$h.`::..`""???????""'.. -==cc,"?$$P
!!!!!!!!'.MMP <!',nMMMMMMMMP" .; `$$c,`'::::::::::::'.$F
!!!!!!!! JMP ;! JMMMMMMMP" .;!!' "?$hc,.````````'.,$$
!!!!'''' 4M(;',dMMMP""" ,!!!!` ;;!!;. "?$$$$$?????????"
!!! ::. 4b ,MM" .::: !''`` <!!!!!!!!;
`! ::::.`' 4M':::::'',mdP <!!!!!!!!!!!;
! :::::: .. :::::: ""'' <!!!!!!!!!!!!!!;
!! ::::::.::: .::::: ;!!> <!!!!!!!!!!!!!!!!!;.
!! :::::: `:':::::: !!' <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;.
! ::::::' .::::' ;!' .!!!!!!!!!!!!!!'`!!!!!!!!!!!;.
; `::' ;!> ::' ;<!.;!!!!!!!''''!!!!' <!! !!!!!!!!!!!>
Buldok z Toma a Jerryho
 !!!!!!!' ,!!!!; ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>,  ,;; ` 
!!!!' ,<!!!!' ,<!!!!!!!!!!!!!''`````````````!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,`'!!!;
!'',;!!!!'' ,!!!!!!!!!!''` .``'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,``!!
;!!!!!' ,<!!!!!!!!!'' '`<. `'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, `
!!!!' ,<!!!!!!!!!'' `<. `!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
!' ,;!!!!!!!!!!' `: `'!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,;!!!!!!!!!!!' `>.`'!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!' <> `!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!! `!> `!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!' `!> `!!!!!!!!!!!!
!!!!!!! .,,. `!> <!!!!!!!!!!!
!!!!!! .,cc$$$$$c ,d$$$$$$$c, `! `!!!!!!!!!!!
!!!!! ,,c$$$$$$$$$$$$e z$F?$$$$$$$$b, !> !!!!!!!!!!!
!!!! d$$$$$$$$$$$???""?- d$$P" "??$$$$$, `! !!!!!!!!!`!
!!! "??$$???"" `"?c, ,,cccc, `?" "" `!>`!!!!!!!! !
!!> zc,._ ,cc,$$$$$$$$$$bc !> !!!!!!!! !
!! <$$L `"c, b, ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$c ,,c, `! `!!!!!!! !
!! $$$$$$ccc$$?? `M, ;;' c$$$$$$$$$"' `"$$$b`?$$"`? `! !!!!!!! !
! <$$$$$$$$P" ,<!,",;! ,$$$$$$$$$P ,c, `?$$h`$' `!> !!!!!!!!!
! $$$$L._"" ;!!!''`,, $$$$$$$$$$F ,$PFz, ?$F ",cb !! !!!!!!!!!
> $$$$$r`Mn,`!' ,d$$F d$$$$$$$$$$$c$$$ $$c. "?,;' ) !! !!!!!!!!!
<$$$$P",,",/ ,$$$$$F,$$$$$$$$$$$$$$$$ " 34$?,ccF ..::.. !! !!!!!!!!!
J$$$P :!!!! z$$$$$$bJ$$$$$$$$$$$$$?$$,`hcdFdF ".:::<CC>::: ;!! !!!!!!!!!
$b =e,_`!! <$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h?$$,`?".- .:::::::::::' ;!> !!!!!!!!!
$$$c "M';f $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L?$,",z$$L`:::::::'' . !!> !!!!!!!!!
J$$$F >;;! $$$$P)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$bd$$$$$ 4c,,,,cd$F?c !!> !!!!!!!!!
J$$$F !!!!> $$$P,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ J$$$$$P?$P'$$ !!' !!!!!!!!!
J$$$F `,,`> ?$F,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $?c$$"3$" ?bcr !! !!!!!!!!!
J$$c,`""",!; ? J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'<$cP" "" ,$c$$F !! .!!!!!!!!!
$P"""?b,`!!!; $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' c,,cdP" ,$$$$P :!! :!!!!!!!!!
L d$$c `!!! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$' d$$$F,zP $$$$F z,`` :!!!!!!!!!
$$$$$$$$$$c `' `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$',$$$",d$" d$$P",d"" ". `!!!!!!!!
"" `"$$$$$cc, `"",,,,,,,.`"""??$$$$$$$$" z$$$c$$$".$$$",c$$c "c,``!!!!!
,$$$$$" ,c$$PF")$$$$$$$$bc,. "?$P",c$$PFF""",,,"" d$$$$$$ccc$$$b, `!!!
,$$$$F d$$P",zd$$$PF",J$$$$$$$be. `".,ccd$$$$$$$$b, "$$$$$$$$$$$$$$. `!
,zd$$$$$L ?$",d$$$P",cd$$$$$$$P"",,cd$$$$$$$$$$$$$$$???-`?$$$$$$$$$$$$$b,`
?$$$$$$$$$$b,. $$$$",d$$$$$$$P",c$$$$$$$$$$$$$$$$$P" ,ccccccc,,.CC$$$$$$$$$,
?$$$$$$$$$$$$$, "?L $$$$$$$P",$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
<$$$$$$$$$$$$$$$$cc,. """",c$$$$$$$$$$$$$$$$$$" z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"
`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P",z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P"
?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P',d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PF""
"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" `""""??????""""""
"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PF""
""???$$$$$$$$$$PF""'
Šmudla ze Sněhurky
     ;;!!!;.                              
;!!!!!!!!!
;!!!!!!!!!!!
<!!!!!!!!!!!!!>. .,,,;;;;;;,,,. .,;;;;;;;;;.
!!!!!!!!!!!!!!!!!; .;;!!!!!!!!!!!!!!!!'' ,;!!!!!!!!!''!!!!!.
!!!!!!!!!!!!!!!!!' . ,;!!!!!!!!!!!!!!!!!!''.;!!!!!'`` .;;;;;.``!!>
!!!!!!!!!!!!!!!' ;';!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'',;!!!!'` ,c$$$c <!!!!!!> !!!
!!!!!!!!!!!!!(;<!><!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!!!!!' zc$$$$$$$h '!!!!!!>`!!
<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;!!!!''.z$$$$$$$$$$$$ `!!!!!>,!!
`<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';<!!!' ,J$$$$$$P"""""$$h <!!!! <'
`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!! cd$$$$$$$$ z$$cc?$$, !!! ;`
`!!!!!<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!! `""$$$$$$$$J$???$$$$h !!!'
`!!! <!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!',c$$cc$$$$$$$$$ ,$$$$$ !' .==c
`!> !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' $$FF"??$$$$$$$P J$$$$$ ,c$$
` !!' <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <$$ J$$$$$$$ J$.<$$$$P ,",$$$"
!! `'!!!!!!!!!!!!!!!!!' zcd$F zc,`?$$$$$'J$$F $$$$F <$$$F
.,cc,,. ``<!!!!!!!!!! .J$$$$ <$$$h $$$$$ $$$F<$$$$ $$$"
.J$$$$$$$$cc, `'!!!!' z$$$$$$ <$$$$,?$$$$ "`?F<$$$F -c$$"
J$"" """?$$$$c, `` ,c$$$$$$$$L`$???><$$$$. ")$$.. "?.
$$z$$$c,. `?$$$h. J$$$$$$$$$$$, J$$$$$ ?$$$$$$h.
$$$$$$$$$$$c, `"$$c $$$$$$Cc===' z$$P"",ccdcc ??""$$$,
`$$$$$$$$$$$$$c "$$hJ$$$$$$Ccccccccc$$FF<$$$$$$$ . .,$$$>
`$$$$$$$$$$$$$ ?."$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ zJ$$$$$P" ,",$$$$$'
"$$$$$$$$$$$ `$c$$$$$$$$$$$PPPP??".. """"" ./".J$$$$P'
"$$$$$$$$$$. ?"J$$$$$$" =cc$$$$ccc$??' J$$$P"
"?$$$$$$$$hJ $$$$$$Licc, `"""???""" zP""'
`"?$$$$$$ $$$$$$$$$$$h. .. J"
;!>; `$$$$$ `$$$$$$$$$F?$c <!; ;;; F
;!!!' , "?" ,;;.`"?????- `"=.`'''''`,"
!!!! <!!!- ;!!!!!!; .,.,,,. `"====="
!!!! `'` > ,;. ``<!!, "$$$$$F ;;
`!!!;,,;; ;!!!!>;.`!!>,"?$$" ;!!
``'''`` !'''!!!!><!!!;, " <!! !>
'` `'!!!!!!!!!>;;;,,;!!!
`!!!!!!!!!!!!!!!''
``!!!!!!;,.``,,
`<!!!!!!!!!!
```<!!!'

obrázky z písmen

26. října 2007 v 14:24 | káťa |  obrázky všeho druhu
Kočka
             8888 8888888
888888888888888888888888
8888:::8888888888888888888888888
8888::::::8888888888888888888888888888
88::::::::888:::8888888888888888888888888
88888888::::8:::::::::::88888888888888888888
888 8::888888::::::::::::::::::88888888888 888
88::::88888888::::m::::::::::88888888888 8
888888888888888888:M:::::::::::8888888888888
88888888888888888888::::::::::::M88888888888888
8888888888888888888888:::::::::M8888888888888888
8888888888888888888888:::::::M888888888888888888
8888888888888888888888:::::::::M8888888888888888
8888888888888888888888:::::::M888888888888888888
8888888888888888::88888::::::M88888888888888888888
88888888888888888:::88888:::::M888888888888888 8888
88888888888888888:::88888::::M::;o*M*o;888888888 88
88888888888888888:::8888:::::M:::::::::::88888888 8
88888888888888888::::88::::::M:;:::::::::::888888888
8888888888888888888:::8::::::M::aAa::::::::M8888888888 8
88 8888888888::88::::8::::M:::::::::::::888888888888888 8888
[88 88888888888:::8:::::::::M::::::::::;::88:88888888888888888
8 8888888888888:::::::::::M::"@@@@@@@"::::8w8888888888888888
88888888888:888::::::::::M:::::"@a@":::::M8i888888888888888
8888888888::::88:::::::::M88:::::::::::::M88z88888888888888888
8888888888:::::8:::::::::M88888:::::::::MM888!888888888888888888
888888888:::::8:::::::::M8888888MAmmmAMVMM888*88888888 88888888
888888 M:::::::::::::::M888888888:::::::MM88888888888888 8888888
8888 M::::::::::::::M88888888888::::::MM888888888888888 88888
888 M:::::::::::::M8888888888888M:::::mM888888888888888 8888
888 M::::::::::::M8888:888888888888::::m::Mm88888 888888 8888
888 M:::::::::::::M8888888888888M:::::mM888888888888888 8888
888 M::::::::::::M8888:888888888888::::m::Mm88888 888888 8888
88 M:::::::::::8888:88888888888888888::::::Mm8 88888 888
88 M::::::::::8888M::88888::888888888888:::::::Mm88888 88
8 MM::::::::8888M:::8888:::::888888888888::::::::Mm8 4
8M:::::::8888M:::::888:::::::88:::8888888::::::::Mm 2
88MM:::::8888M:::::::88::::::::8:::::888888:::M:::::M
8888M:::::888MM::::::::8:::::::::::M::::8888::::M::::M
88888M:::::88:M::::::::::8:::::::::::M:::8888::::::M::M
88 888MM:::888:M:::::::::::::::::::::::M:8888:::::::::M:
8 88888M:::88::M:::::::::::::::::::::::MM:88::::::::::::M
88888M:::88::M::::::::::*88*::::::::::M:88::::::::::::::M
888888M:::88::M:::::::::88@@88:::::::::M::88::::::::::::::M
888888MM::88::MM::::::::88@@88:::::::::M:::8::::::::::::::*8
88888 M:::8::MM:::::::::*88*::::::::::M:::::::::::::::::88@@
8888 MM::::::MM:::::::::::::::::::::MM:::::::::::::::::88@@
888 M:::::::MM:::::::::::::::::::MM::M::::::::::::::::*8
888 MM:::::::MMM::::::::::::::::MM:::MM:::::::::::::::M
888 MM:::::::MMM::::::::::::::::MM:::MM:::::::::::::::M
88 M::::::::MMMM:::::::::::MMMM:::::MM::::::::::::MM
88 MM:::::::::MMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMM::::::::MMM
88 MM::::::::::::MMMMMMM::::::::::::::MMMMMMMMMM
88 8MM::::::::::::::::::::::::::::::::::MMMMMM
8 88MM::::::::::::::::::::::M:::M::::::::MM
888MM::::::::::::::::::MM::::::MM::::::MM
88888MM:::::::::::::::MMM:::::::mM:::::MM
888888MM:::::::::::::MMM:::::::::MMM:::M
88888888MM:::::::::::MMM:::::::::::MM:::M
88 8888888M:::::::::MMM::::::::::::::M:::M
8 888888 M:::::::MM:::::::::::::::::M:::M:
888888 M::::::M:::::::::::::::::::M:::MM
888888 M:::::M::::::::::::::::::::::::M:M
888888 M:::::M:::::::::@::::::::::::::M::M
88888 M::::::::::::::@@:::::::::::::::M::M
88888 M::::::::::::::@@@::::::::::::::::M::M
88888 M:::::::::::::::@@::::::::::::::::::M::M
88888 M:::::m::::::::::@::::::::::Mm:::::::M:::M
88888 M:::::::::::::::@@::::::::::::::::::M::M
88888 M:::::m::::::::::@::::::::::Mm:::::::M:::M
8888 M:::::M:::::::::::::::::::::::MM:::::::M:::M
8888 M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM::::::::M:::M
888 M:::::Mm::::::::::::::::::::::MMM:::::::::M::::M
8888 MM::::Mm:::::::::::::::::::::MMMM:::::::::m::m:::M
888 M:::::M::::::::::::::::::::MMM::::::::::::M::mm:::M
8888 MM:::::::::::::::::::::::::MM:::::::::::::mM::MM:::M:
M:::::::::::::::::::::::::M:::::::::::::::mM::MM:::Mm
MM::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::MM:::MM
M::::::::M:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::M:::MM
MM:::::::::M:8:::::::::8:M:::::::::::::::::::::M:M:::MM
M:::::::::::M888:::::88:M:::::::::::::::::::::::MM::MMM
M::::::::::::8888888888M::::::::::::::::::::::::MM::MM
M:::::::::::::88888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM
M::::::::::::::888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM
M:::::::::::::::88888M:::::::::::::::::::::::::M:MM
M:::::::::::::::::88M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::88M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::M::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::M::::::::::::::::::::::MMM
MM::::::M:::::::::::::::::::::MMM
MM:::::M:::::::::::::::::::::MMM
MM::::M::::::::::::::::::::MMM
MM:::M::::::::::::::::::::MMM
MM::M:::::::::::::::::::MMM
MM:M:::::::::::::::::::MMM
MMM::::::::::::::::::MMM
MM::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::MMM
MM::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::MMM
MM::::M:::::::::MMM:
mMM::::MM:::::::MMMM
MMM:::::::::::MMM:M
mMM:::M:::::::M:M:M
MM::MMMM:::::::M:M
MM::MMM::::::::M:M
mMM::MM::::::::M:M
MM::MM:::::::::M:M
MM::MM::::::::::M:m
MM:::M::::::::::MM
MMM:::::::::::::::M:
MMM:::::::::::::::M:
MMM:::::::::::::::M:
MMM:::::::::::::::M:
MMM::::::::::::::::M
MMM::::::::::::::::M
MMM::::::::::::::::Mm
MM::::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MM::::::::::::::MMM
MMM:::::::::::::MM
MMM:::::::::::::MM
MMM:::::::::::MM
MM::::::::::::MM
MM::::::::::::MM
MM:::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MM:::::::::MM
MMM::::::::MM
MMM::::::::MM
MM::::::::MM
MMM::::::MM
MMM::::::MM
MM::::::MM
MM::::::MM
MM:::::MM
MM:::::MM:
MM:::::M:M
MM:::::M:M
:M::::::M:
M:M:::::::M
M:::M::::::M
M::::M::::::M
M:::::M:::::::M
M::::M::::::M
M:::::M:::::::M
M::::::MM:::::::M
M:::::::M::::::::M
M;:;::::M:::::::::M
M:m:;:::M::::::::::M
MM:m:m::M::::::::;:M
MM:m::MM:::::::;:;M
MM::MMM::::::;:m:M
MMMM MM::::m:m:MM
MM::::m:MM
MM::::MM
MM::MM
MMMM
                                     ,;
;<> .
,C>',<>
/ ,C',<C'.
.,,;<<<<<>>>>;,,. < . <> ,C' ,C
.;<CCCCCCCCCCCCC>>>'''''., .> ,C' <> ,C',<CC
.-CCCCCCCCCC><CCC .;<CCCCCCCCCC>;.. -;C ;C,,C' <> ,CCC>
.<>;<CCCCCCC>'.,CCCCCCCC>>'''.,;CCCCCC>;CCCCC>'.;C> ,CCC
.;CCC CCCC`<CCC>' ,<CCCCCC>>''.;C>>'''`<CCCCCC><CCC;<C>',<CCC
. <CCCC, <CC>;,.,;<CCCC>>''.;<>,,,. -CCCC;.``''.;<C>>''',<CCC>
<C;,CCCCC>.`C>''''''' --<>;.``''<<<C;.`<<<CCCCCC>,;;<CCCCCCCC>;,
,CCCCCCCCC>' . `<C>' .,,zc,`<CCCC, -;.``<<>;<CCCCCCCCCC>>''''''<>'
.<CCCCC''' zc$$$ccccc$$$$$$$h,.`<<C> <CCC;,,.``<`'CC>' .;<CCCCCC-
,CCCC' ,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$cc,. `'<<CCCCCCCCC,,<C`<CCC>>' .,.
;CCCC' J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. `<>;,.```<<<<<CCC CC,.,,,;CC>'
.;C><C> z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. .`'<<<>>;,, <CC CCCCCCCCCC,,.
<C' `> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c CC>>;;, <C> CC,`CC>>'`'CCCCC
' ;C>;> J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$????????$$$.`C''''<><>', CC,.,;;C>'`<CCC
<CCC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" .,ccccccc$$$$. ,CCC>;,;<C,.``''' ,<> .,'
,CCC .<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" zJ$$$$$$$$$$$$$$c <CCCC`<CCCCCCCCC>,`CC'<'
,CCC ; J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,c$$??C????""???$$$$hc`'>' ;.``<CC>>><C C> C>
CC>>;C ?$$$$$???????$$$$$$$$$$$FJP",c===" J$$$$$c ;, <CC> <C><<> C>;CC;
> >' . $$P".,,zzcc, "$$$$$$$$$;" ,. $" J$$$$$$$ <C> CCC <C < > <C `CCC
;<CCCC .`$,J$$$PCCC>?<C$$$$$$$$L -?? ,c$$$$$$$$$c C',CC> <' C,,;> `CC
CCCC>',C ?$$CCJ?""'_`,`"$$$$$$$$$c,=cccd$$$$$$$$$$$$ C <C> ,; C <> `C
CCCC;,> .`$$$",==""-. c<$$$$$$$$$$JJJJC?$$$$$$$$$$$ < CC < CC C,`> `
CCCCCC;<C,`$F' . `,JC:<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>` <>-C CC,`C,`,.
`<C>`'CCCC,`h.,..,,,c$3C>:3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ < <,<><`C;.`, <> .
<C`<CC> $$$$$$$$$$$CC;<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r`<;CCCCCCC>.' <> C;,
;CCC. CC>-`$$$$$$$$$$$CC:$$$$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$.`<'`<CCCC>',C' <CCC
<CC',<>',;.?$$$$$$$$$$C>;$$$$$9???-<$$$$$$$$$$$$$$$$$c,`-.``---''.,CCC>>
,C'CCCC ;.`C> $$$$$$$$$$$>`$$$$$F<;,c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L `C>>;;<CCCCCCCC
C> CC>C,`C,`> `?$$$$$$$$$h;` `"'.<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P . CCCCC,.;;.`''
' `C `C;CC,CC; "$$$$$$$$$$$$$$$$<$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P' C,`CCCCCCCCCCCC
`C,.``<CCCCC, ?$$$$$$$$$$$????""'"""" J$$$$$$$$$$$$" ..`C,C>`<<<<>>''<
`CCCC;.``<CC>.`$$$$$$$??? .,c=:c$$$$$$$$$$$$P',$'< CC'C; <CCCC>;
<CCCCC>, `CC, "$$$$$hcc,"?C????JJ$$$$$$$$$$$$",J$$ C CC <C . ``'',.
`C>`CC,`<CC, "$$$$$$$$$$>;;??$$$$$$$$$$$P',$$$$ C CC> C,`C;. <CC
.,CC,`<C,,CCC .`?$$$$$$$$JJ$$$$$$$$$$$$P",J$$$$F.>,CC><CC CCC> <C
;C>'CCC>.`<'<CC $c, ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" c$$$$$$ <><C> <CC ``<C;.`
,CC> `CCCCCCCCC',$$$h.`?$$$$$$$$$$$$$$$" z$$$$$$$F;CC>',<CC>,C>.`<C;
<C> <>.`'''<>' $$$$$$$c "$$$$$$$$$??".z$$$$$$$$$ `".x<CCC> .`<C; CC
CC <CCC <C<Cr J$$$$$$$$$c,``''""'.zc$$$$$$$$$$$F;;CCCCC>' ;C, <CCCC
<CC C><C CC CCC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ CCCC>' .nx`<C> C <C
`CC C <C.<C CCC ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,C>'.xx.`CC,`CCC ;CC
>,. CC ` CC> <,CCC>`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" " xn.`CC `C <C> CC
`<CCC CCC,.`CC> C, <C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P <CCCC <CC C><C <C'.
C, `< C><C> CCC,<C, C $$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ , CCCCC,<C>.;C> ,C> C
> <>, C<CC CCC><CC ' ".,;;;;, "$$$$$$$$$$$$$$$$$$' `.`CCCC><C><CC> ,C> C
C> < ,C CC>CCCC'<CC .;CCCCCCCCC,."?$$$$$$$$$$$$$$' ' `, <<C><C, >' ;C> < C
CC >> ;> CCCC CC> `"',.,;,``'<<, ??$$$$$$$$$$$F $c'.'--;;;<C> .;C> ,C>,C
C `.;- ., CCC,,CC ,CCCCCCCCCCC,.`>- ""??$$$$$$$,J$$c <>,<>' .;<CC> ;C',<C
`'''.,;C',<CCCCCC',CCCC,<CC''<<CC,`, <Ccd$$$$$$$$$$$$h .,;CCCCCC' <> ,CCC
CC>>>''.;CCCCCCC '.,..,.``<C>,.`<; >."?$$$$$$$$$$$$$$h.`<CCCC>'.;C> <CC>
CC>;CCCCCCCCCC> ,;<<<<<<<>>.``CC; <. ' ""?$$$$$$$$$$$$$h.`' --<CC,<CC> <
CCCCCCCCCCCC> .,;;;;<CC;,.`>, `C,`C <hcccd$$$$$$$$$$$$$$$c -<>>;;,.`<C `C
CCCCCCC>''.,<>>>''''```,'''-<CC,`C <,`??$$$$$$$$$$$$$$???=== .,..``--<C,
>>''.,,,cccccccc$$$$hcc,``> )CCC, <>. ,J$$$$???"".,,-- _.,c,``<C; =..`'
cc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c > CC>C>;.` `??"".,;<<>''.,cd$$$$$$$h. .`'>;.`<>
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`,`C,`<CCCCC;<CCC>>' ,c$$$$$$$$$$$$$$c,`..`<-<C
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ > `C;. ``''''.,zccd$$$$$$?????""""??$$c `C;, `
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,`> `<C>;,.```<<<>>,,`"".,;;<CCCCCC;, "$$c `<<C
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ` -.`<CCCC'--;;<<<>>>''.,,;;;,.``<CC,`$$$c `
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c, `>;.`<<C>>>;;,,;;<CCC>''<<<C> -.`< `$$$$c
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`<CC;,,.``'<>'''''',,_``-;. `."$c ?$$$$h
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc,,`''''.,cc$$$$$$$$$$cc `> -`?hcd$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c`> `$$$$$$$

první kolo

22. října 2007 v 20:00 | káťa
přeju všem co se zůčasnili hodně štěstí a přiznávám že i já tam mám nějaké idoli ale ty vám prozrazovat nebudu tak zatím čís Káťa

výsledky soutěže

22. října 2007 v 18:47 | káťa
za 1.místo s 27 hlasy boblina!!!!!!
za 2.místo s 21hlasy kajajaja!!!!!!
a 3.místo s 12 hlasy emo-muj-svet


třetí kolo

20. října 2007 v 21:21 | káťa
ve druhém kole vypadli
formule1f1.blog.cz
tpust.blog.cz
a do třetího kola postupují
zatím na 3 místě emo-muj-svet.blog.cz
2místo kajajaja.blog.cz
1místo bobliny.blog.cz

soutěž 4

17. října 2007 v 19:32 | káťa
půjčil(a) jsi si od kamaráda CD a nechtěně když tě sourozenec praštil jsi to upustli(a) a zlomila kamarád ho chce zítra vrátit a co mu řekneš?
za nejlepší výmluvu nebo pravdu dán diplom soutěž se uzavírá 7.11.

soutěž 3

17. října 2007 v 19:26 | káťa
jsi ve škole je přestávka a najednou se pozastaví řeč a tebe napadne co kdyby jsem řekl(a) vtip........
za nej vtip dám diplom soutěž se uzavírá 7.11.

soutěž 2

17. října 2007 v 19:23 | káťa
je období puberty a ty se začínáš dost měnit. měníš kamarády, chování, zvyky.....a najednou zjistíš že dříve jsi měl(a) ve třídě víc kámošů a že se kolem tvém(ho) nej kámošky (kamaráda) se točí víc kluků (holek) než u tebe a má mnohem víc kamarádů tebe to najednou začíná žrát tak jdeš s nej kamoškou (kamarádem) a ještě asi s 5 lidmi ven a namíříte si to k hřišti a ty chceš být vtipný(á) sedneš si na houpačku a................
napište mi co by jste v této situaci udělaly aby se ostatní smály za nejpovedenější kousek dám diplom soutěž se uzavírá 7.11.

soutěž 1 pro holky

17. října 2007 v 19:11 | káťa
jsi v autobuse ten je úplně narvaný a ještě nějaký lidé přistupují a najednou vidíte jak si kupuje lístek pohlesný kluk a přisedá si k tobě a jak se ptá jestli je volno tak zjistíž že má nádherný hlas a ty chceš aby jste se seznámili řekneš ahoj jak se máš a on odpoví : ale jdeto a co ty? a ty odpovíš :taky a 2 minutky nemluvíte a za chvíli vás napadne neobviklá otázka : jaké máte rád lidi???
a on se zasměje a povídá: takoví se který ma je sranda asi jako ty ...............
a vy mi napište co by jste mu řekla aby jste mu připadala vtipná a aby vám dal i telefoní číslo za nejlépe vymyšlený a nejvtipnější řeč dám diplom soutěž končí 5.11

soutěž 1 pro kluky!

16. října 2007 v 14:17 | káťa
jste na nádraží a najednou uvidíte překrásnou dívku s ohromnou taškou a vidíte jak na ni všichni muži okolo zírají ale žádný se jí neodváží oslovit ale vy se zmužíte a vyrazíte k ní.........
a vy mi napište co by jste jí řekli kdyby jste byli v této situaci za nejoriginálnější rozhovor dám diplom soutěž se uzavírá 5.11.

třpitivé

8. října 2007 v 19:19 | káťa |  vtipné obrázky :)

foto montáže 2

8. října 2007 v 19:03 | káťa
Image

Ben Affleck
Image

Angelina Jolie
Image

Catherine Bell
Image

Jennifer Aniston
Image

Jennifer Lopez
Image

Kiefer
Image

Meg Ryan
Image

Monica Bellucci
Image

Nicole Kidman
Image

Pamela Anderson
Image

Paris Hilton
Image

Tom Cruise
Image